คอร์สพื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์

ผุ้สอน นายปิติพงษ์ ประภามณฑล
  • ปี 2544 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พระจอมเล้าลาดกระบัง
  • ปี 2547 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม พระจอมเล้าลาดกระบัง
  • ปี 2548-2552 - ทำงานตำแหน่งวิศกรเครือช่าย (Network Engineer) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2553 – ก่อตั้งเว็บไซต์ champbizshop.com เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซล่าเซลล์
  • ปี 2561 – ปัจจุบัน - ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ริช พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด เพื่อจำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซล่าเซลล์ ซึ่งในระหว่างนี้ได้เปิดอบรมคอร์สพื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์ที่บริษัท ทั้งหมด 3 รุ่น

โพสต์ล่าสุด